Младен Енчев

Младен Енчев е роден през 1957 г. в Разград. Завършил е Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, специалност “Българска филология” (1981). Доктор по филология (1994), тема на дисертацията: “Функции на пародийното в литературната приказка (Върху материал от българската детско-юношеска проза)” (Автореферат. София, 1991).
Преподавател по “Българска детска литература” към Катедрата по българска литература в Шуменския университет – от 1984 г.
Научните му публикации са в областта на: литературната приказка и прагматиката на поезията за деца.
Автор е на книгите:
“Българска литература за деца (интерпретации на текстове)” (Шумен, 1999. – 174 с.);
“Тестове по български език и литература” (Шумен, 2001. - 186 с., в съавт. с Елка Добрева, Ивелина Савова, Добрин Добрев);
“Споменът на лотофагите. Комуникативни стратегии на лирическия текст в българската поезия за деца” (Шумен, 2000. - 267 с.);
“Когато земята беше плоска. Митове. Помагало за 5 клас.” (София, 2006 – 66 с., в съавт. с Румяна Йовева).


Публикации:


Електронни книги:

ДРУГАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
СМЕШНОТО В КНИГИТЕ НА ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ ЗА ДЕЦА/ брой 4 декември 2008


Критика:

КРИЛЕ ЗА РОСИНАНТ/ брой 7 март 2009