Алла Новикова-Строганова

Алла Анатолиевна Новикова-Строганова е родена на 29.03. 1960 г. в град Бугулма в Татарстан, където родителите й - Анатолий Михайлович и Нина Михайловна Бикови, коренни орловци от много поколения, - работят по разпределение. Връща се с родителите си в Орел през 1962 г. През 1981 г. завършва с отличие факултета по руски език и литература на Орловския държавен педагогически институт (сега - Орловски държавен университет - ОГУ). Работила е като учител в средно училище. От 1983 г. е преподавател на катедрата по руска литература на ОГУ. Защитава кандидатска дисертация по цикъл произведения на Николай Лесков през 1993 г. в Московския държавен педагогически университет. Десет години по-късно - през 2003 г. - защитава докторска дисертация, посветена на религиозно-нравствените търсения на Н.С. Лесков, в Московския държавен областен университет. В 2001 г. завършва с отличие юридическия факултет на Орловската държавна академия. Доктор на филологическите науки, професор в Орловския държавен университет, Руската академия за народно стопанство, юрист, консултант на Орловския областен съвет на народните депутати, съветник на държавна гражданска служба 1 клас. Автор на три монографии и повече от 300 публикувани в Русия и зад граница научни статии за творчеството на Лесков, Достоевски, Тургенев, Бунин и други класици на световната литература.


Публикации:


Публицистика:

«БОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛАМЪК НА ТАЛАНТА»/ брой 34 ноември 2011

«ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ВЕЛИКАТА ПРАВДА…»/ брой 34 ноември 2011

ЖАЖДАТА ЗА ПРАВДА И ПРАВА/ превод: Стефка Тотева/ брой 45 ноември 2012