МЕЧТАТА МИ НЕБЕСНА

Димитър Костадинов

11.11. 2011 г. -190 години от рождението на Фьодор Михайлович Достоевски

(Отвъден монолог на Достоевски)

Дойдох, видях и дълго мислих за смъртта…

Очите ми излитаха
с криле невидими от тайни свише на кръвта.

Съзнавах - всичко родно ще узная
           с духовната ми гледна точка за Живота:
така, додето край града подобно всички
                   завинаги ще кротна…

…О, Щастие ли е това - или възможност
                да опитам от ЖИВОТА много случки:
естествено и неестествено да лая в себе си
                   тъй както побеснели кучета -
върха на лудостта да стигам с озверена чужда алчност;
съня си да допускам винаги до огледалното ми плачене…

…Когато някое момиче ме обича,
                ще мога да го милва със ветреца развигорен!
И после ще полегнем не във къща, а край къщата на двора:
и там ще опознаем същността на Рая…

…Фиданките в очите ми сияят с Оросени Плодове!
Мечтата ми небесна със интимни устни ме зове!!!

Октомври 2011 г.