ПЪСТРОПЕРИ КАВАЛЕРИ

Димитър Костадинов

Две петлета пъстропери -
пъстропери кавалери -
червейче едно откриха
и за него те се сбиха.

Разхвърча се перушина
чак в съседската градина.
На съседите петлето
скочи през плета - и ето:
дотърча до тях внезапно,
мълком червейчето хапна
и внезапно пак се върна,
тъй че никой го не зърна.

А петлетата се биха
чак доде се измориха…

Щом се бият двама смели,
третият без бой печели.