Владимир Гусев

Владимир Иванович Гусев, руски писател, литературовед, литературен критик, е роден на 18.05.1937 г. в град Воронеж в семейството на преподаватели във Воронежкия държавен университет (ВГУ). В периода 1954-1959 г. учи във филологическия факултет на ВГУ. Завършва аспирантура в Московския университет (1964). Работил е във в. „Млад комунар” (Воронеж, 1959-1961), бил е преподавател във Воронежкия университет (1965-1966). От 1970 г. е преподавател в Литературния институт, зав. катедрата по теория и литературна критика. От 1990 г. е председател на Московската градска организация на Съюза на писателите на Русия. Печата от 1955 г. Член на Съюза на писателите на СССР (1963). Главен редактор на сп. „Московский вестник” (1989). Доктор на филологическите науки (1984), професор (1986). Автор на повече от 30 книги с проза и критика, превеждани на английски, унгарски, виетнамски, лезгински, полски, френски, чешки, естонски езици. Книги: „В средата на века. Теоретична критика” (1967), „Утро и ден” (1968); „Хоризонти на свободата” (роман,1972, 1980), „Огън в синевата” (1973); „Година като ден” 1973; „В предчувствие на новото: теоретична критика” (1974); „Легенда за синия хусар” (роман, 1976, 1980, 1988); „Приказки и предания за зеленото море” (1976); „Спаское-Лутовиново”(романи, 1979, 1990); „Съвременната съветска проза и класическата традиция. Критика” (1979); „Душата на годината” (1980); „Висока любов” (1980); „Памет и стил. Теоретична критика” (1981); „Герой и стил. Теоретична критика” (1983); „Раждането на стила. Критически есета” (1984); „Дни” (разкази и роман, 1986); „Огненият вятър на Юга” (роман, 1988); „Изпитание на века. Критика” (1992); „Изкуството на прозата. Теоретична критика” (1993); „Дневник-92″ (1995); „Ямби и отстъпления. Метрически дневник” (1995, под псевдонима Георгий Косцов); „Поетична библиотечка” (1996, под псевдонима Георгий Косцов); „Посещение по нашему” (1996); „Раздор. Дневник на писателя (1996), „Жалони. Из книгите” (1995, 1996); „Метрически дневник” (1997, под псевдонима Георгий Косцов); „Дневник-93″ (1999); „От утро до утро: Романови и поетични разкази” (повест, 1999); „Изкуството на прозата. Статии за главното” (1999); Година като ден. Метрически дневник. 1996″ (в два тома, 2000).


Публикации:


Публицистика:

ЛИБИЯ КАТО СИМВОЛ/ превод: Георги Ангелов/ брой 29 май 2011

РЕЧ ЗА АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ, ЗАПИСАНА ПО ПАМЕТ/ превод: Георги Ангелов/ брой 29 май 2011

ЗА БЕЛИНСКИ/ превод: Татяна Любенова/ брой 41 юни 2012