ФРЕЙ БЕТО ЗА ХОСЕ МАРТИ, КУБА И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДУХОВНОСТТА

превод: Литературен свят

Големият приятел на  кубинската революция, изтъкнатият бразилски интелектуалец Фрей Бето се изказа с дълбоко познаване на реалността на втория международен симпозиум «Хосе Марти: за култура на природата».

Пред многобройна аудитория кубински и чужди интелектуалци, изучаващи творчеството на националния герой и поет, членът на Световния съвет на проекта «Хосе Марти за световна солидарност», теолог на освобождението и религиозен лидер подчерта, че «Куба е единствената социалистическа страна на Запад, която страда от престъпната блокада на Съединените Щати, останала като сирак от момента на разпадането на Съветския Съюз. И все пак Куба се съпротивлява». 

«Вие, кубинци, подчерта той, нямате правото да е разочаровате човечеството, нямате правото да се върнете назад и да се откажете от усилията за създаването на единен, солидарен и щастлив народ». «Убеден съм, че материалните блага не са основните фактори, които носят щастие на хората. Материалното благосъстояние е много важно, но никога не трябва да се разглежда като приоритет. Най-важни са духовните завоевания».

Лауреат на наградата АЛБА за литература през 2009 г, Фрей Бето рязко разкритикува капиталистическата система, която не реши проблемите на бедността, несправедливостта и неравенството за мнозинството от човечеството. «Понастоящем ние, жителите на планетата Земя, сме 6,8 милиарда души, от които около 200 милиона страдат от хронично недояждане, хора умират от глад, и болшинството от тях  са деца до 5 години», каза той. Дванадесет милиона нямат възможност да си купят лекарства и да спасят своите болни, 884 милиона нямат достъп до питейна вода, 974 милиона живеят в нечовешки условия, в пълна мизерия; 1,6 милиона не знаят какво е това електричество; 774 милиона са неграмотни, и повече от 200 милиона от 5 до 17 години работят в условия на полуробство.

«Когато анализираме неуспехите на социализма в Източна Европа, аз питам защо ние никога не говорим за неспособността на капитализма да реши проблемите на човечеството», попита той. Ние трябва да се постараем да намерим нови формулировки на старите концепции, помагайки за построяването на по-добър свят, каза Фрей Бето. «Когато Марти е казал, че Родината е човечеството, малцина се замислят над това. Често правителствата, включително и социалистическите, считат, че Родината е материалното развитие, т. е. от името на социализма обещават на гражданите си да стигнат буржоазното бъдеще. Мисълта на Марти е далече от логиката на пазара».

«Трябва да се попитаме достатъчно ли са верни идеологическите ни позиции, стига ли ни истинска етика, за да преосмислим отношението си към природата  и обществото? Когато Марти казва, че човек има две неразривно свързани измерения: националната и континенталната еманципация, това може да се каже и така: той е мислел не само за Куба, но и за континента - за Америка. Темата за духовността постоянно звучи в неговите произведения и преминава през целия му живот, макар че ние често не обръщаме внимание на това», каза Фрей Бето.

Бразилският теолог  поясни  негативните  влияния на  новите технологии, вкл. телевизията и интернет. Обучението на младите хора в капиталистическите страни показва, че училището оказва само 20%  от общото влияние за формирането на личността, продължавайки логиката на амбициите, натрупването и индивидуализма. За построяването на новото общество е необходимо системата да се превърне в образователен инструмент.

Теологът се спря отделно на темата за обкръжаващата ни природа. За последните 750 ние унищожихме 30% от видовете, и не осъзнаваме, че сме част от природата. Както казва Фидел Кастро на среща в Рио де Жанейро през 1992 г: «Основен вид се намира под заплаха - човекът». Всичко, което се случва с нас, намира отражението си в природата. И всичко, което се случва в природата, се отразява върху нас. Само капиталистите не поддържат този постулат, тъй като за тях природата се измерва с периода на експлоатацията на ресурси и натрупване на печалба. Новото общество трябва да се грижи за обкръжаващата среда, отдавайки приоритет на духовността.

Както казва Свети Франциск Азиски: «Не се страхувам от разбойници, защото от мен няма какво да се открадне», защото всичките му съкровища били в него самия, отбеляза Фрей Бето. «Ще дам и друг пример. Сократ разказвал: «За да си почина, излязох на разходка между търговците в Атина. И търговците ме питаха: «С какво да ви помогнем?» «Не, просто гледам колко различни неща и стоки съществуват, които не са ми нужни, за да бъда щастлив». Нека така бъде и в Куба», завърши изказването си бразилският теолог и богослов Фрей Бето.


в. «Хувентуд Ребелде», 12.06. 2010