КОСАЧ

Георги Братанов

КОСАЧ

Вечерен час. Със стъпки бавни
косач към ливадата върви.
Един откос. И стават равни
високите
и ниските треви.


КОНТРАПУНКТ

Музика. Реклами.
Новини на всеки кръгъл час.
Знаем какво се е случило в космоса,
а не знаем какво се е случило с нас.