МОЛИТВА НА ВОЙНИЦИТЕ

Христо Цанков-Дерижан

МОЛИТВА НА ВОЙНИЦИТЕ

Тромпетите бият и свирят тръбите,
далече се ражда нов ден зад горите
и пламналий изток пак бой предвещава -
и трупове нови, и кърви, и слава!…
О, Божия майко, смили се над нас:
безсилен и слаб ще е нашият глас.
Когато на вихъра луд посред воя
ний негови бъдем в кипежа на боя!

Виж! - лагера пак се събужда възбуден:
о, тежък е боя и похода - труден,
но враг там отвъде нас хищно ни дебне
с закани към дом и дечица ни дребни…
О, Божия майко, над нази ти слез,
когато във кръв се зацапаме днес -
когато във огън и жажда гориме,
ний тихо ще шепнем пак твоето име!

Далече нас смислят ни дом и дечица
и чакат ни; с трепет те дигат десница
и кръстят се: Боже, пази ги в борбата,
че те са ни радост едничка в душата!
О, Божия майко, над всички ти бдиш
и виждаш в сърцата - и в нашите виж:
как всички ревниво ний пазим в сърца
по няколко родни и мили лица!

Пак звънка оръжие и зеят окопи -
все някой във тях ще очи си да склопи
и алени кърви от братята родни
ще всмучат и днеска поляните плодни…
О, Божия майко, ти майка бъди,
когато се срещнат гърди със гърди
и ужас смрази изкривени лица -
че всички ще бъдеме твои деца!

Горят планините във утрений блясък -
о, скоро ще екнат гърмежи и трясък,
и дим ще ни скрие на боя в разгара,
и няма другар да познава другаря…
О, Божия майко, додето бой трай,
на майка ти своята милост ни дай:
самичка ти знаеш на майка скръбта -
пази и закриляй ни ти от смъртта!