ИЗ “АНТОЛОГИЯ НА АМЕРИКАНСКАТА ХАЙКУ ПОЕЗИЯ”

превод: Диана Павлова


ЕРИК ЕЙМАН


 

***

Нощен влак.
На спалната кушетка потрепват
снимките на покойници.


 

***

Зимно погребение.
Каменен ангел сочи
празните небеса…


НИК ЕЙВИС


 

***

Снежна белота.
Разпечатвам нов пакет
машинописна хартия.


БОБ БОЛДМАН


 

***

Вървя край реката -
водата следва
мислите ми.


 

***

В храма
се чува
как бие сърцето.


ЧЪК БРИКЛИ


 

***

Дъждец се лее.
От кутийката гледа, мигайки,
марионетка.


 

***

Безлюдно пристанище.
Клоунът, изпълнил номера си,
се покланя на луната.


 

***

Есенен дъжд.
Уличният пес изпраща с поглед
всеки минувач.


ДЖАК КЕЙН


 

***

Празен асансьор -
вратите се отварят и
затварят.


 

***

Очакване -
в светлината на фара падат сухи
снежни парцали.


МАЙКЪЛ ДЪДЛИ


 

***

Край оградата зад къщи
жена се залива от смях
със съседа-вдовец.


 

***

Приспивайки ме,
дъждът се усили…
Няма да заспя…


ЛОРЕЙН ЕЛИС ХАРР


 

***

Не бърза
снегопадът да очертае
далечните борове.


 

***

Сини водни кончета -
в надпревара да оседлаят
бялата маргаритка.


ПЕНИ ХАРТЪН


 

***

Огледалото на баба -
старчески петънца
по амалгамата…


 

***

Размразила се,
мъртвата полска мишка
отвори уста.


 

***

Зимен дъжд.
В гаража ни все същата
бездомна котка.


 

***

Облаци
помитат звездите.


КОР ВАН ДЕР ХЮВЪЛ


 

***

дъжд във всеки прозорец


 

***

Между редовете
минава зад мен
сянката на контрольорката.