ЛЮБОВТА СИ ОТИДЕ

Людмила Зенина

превод: Филип Филипов

ЛЮБОВТА СИ ОТИДЕ

В съдбата си не те допускам пак.
Реших вратите плътно да затворя.
Носи на други зло, беда и мрак
и нека да ти вярват други хора.

Не виждам благородство в теб сега.
Съзирам глупаво позьорство само.
Навяват ми преструвките тъга.
И за поредна прошка място няма.

Отиде си отдавна любовта
и невъзможно е това да скрия.
Изчезна, безвъзвратно отлетя.
При други ще я срещнем вече ние.


ПЕСЕН, ЗВЕЗДИ И ВИНО

                    на Зинаида С.

Разливахте тръпчивото вино.
И бяхте някак си надменно горда.
За нас не беше всичко все едно.
Звучаха вече тихите акорди.

Потрепваха звезди над снежен път.
И беше празничният миг чудесен.
Виното свърши, свърши и векът.
Под лунна светлина изпяхте песен…

И замълчахме… Но почувствах зов.
Излишни бяха страстните куплети.
Попяхте ми за горест и любов
на срещата на две хилядолетия…

И от тогава песента е в мен.
Размислям за звездите и луната.
Все още съм така опиянен
и спомням си за Вас, за вас самата…


БЕЗУМНИ ОЧИ

Безумие цари на нашата планета.
Безумци се тълпят в селата, градовете.
И сякаш им текат последните минути.
Продават се сами за вещи и валута.

Чудовищни мълви вървят една след друга,
не подминават богаташи и прислуга.
В агония се гърчи дяволското племе.
Кикоти се, вони. Човешкото е бреме.

И пие се до дъно чашата с отрова.
И пъплят грехове отново, и отново.
Безумните очи за добрини не молят.
Бедите по света са просто тяхна воля!