РЕАЛИСТИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Низар Каббани

Превод от арабски: Азиз Шакир-Таш

РЕАЛИСТИЧНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Да би била коя да е жена освен самата ти…
не би се задържала с мен и месец…
Ако исках собственост над твоите гърди…
щях да вляза във владение аз… педя подир педя
или ако исках помощта на устните ти,
подир мене щяха да останат само техните черупки…
Ако интересуваха ме цифри,
в документите ми кръгла нула щеше да си ти.

*

Да беше просто ти минаваща случайно,
която идва… и жена, която гола се съблича…
щеше да си заедно със спомена сега.
Ако на секс налитах, щях да го получа от друга някоя жена.
От коя да е жена…
Но ти си чудо най-голямо…
което ме застига като дъжд
от стихове…
А аз, госпожице, съм мъж…
безсилен да забрави стиховете…
Черноока хубавице
с очи, които се равняват на столетия,
ако си имах аз жена… такава като теб…
щях да бъда Херкулес… или пък Ксеркс…