ХЛЯБЪТ

Рихард Билингер

превод: Асен Разцветников

ХЛЯБЪТ

Разчупен хляб лежи пред нас.
Хлябе, ний те славим с глас!

Твойта жива сила свети
в пламъка на класовете.

Нафората в божи ден
пръска твоя лъх свещен.

Разчупен хляб лежи пред нас.
Долу шапки в тоя час!


НИЙ, СЕЛЯНИТЕ

Ний, селяните, не търпим
шега и смях над наший Бог.
Без Него всичко тук е дим,
от счупен съд отломък,
дърво без плодове и сок
и сватбен дом без момък.

Той тряба като злато тук:
и просяка, и всеки друг
„Хвала на Бога!” пее.
Той води слепия в света,
говори с немия в нощта
и болния люлее.

Той дал е птички и поля.
Той вишните със кръв наля.
Той прави зърното на цвят,
цвета надъхва с аромат,
и всички нас, в труда ни свят,
дари със сила жива.
Той дава вечност. Обич крий,
без Него би измрели ний
сред вечната му нива.


ПЕТДЕСЕТНИЦА

Ний кротко свеждаме глави -
о Господи, благослови!

Твори, събаряй всеки час -
ала добро да е за нас.

Дървото слави всеки плам -
прати Светия дух ти нам!

Устата знай, но дай да може
душа да си поемем, Боже!

—————

сп. „Българска мисъл”, брой № 02, 1933 г.