РОДОЛЮБИВО ДУХОВНО ДЕЛО

Георги Майоров

Наред с агресивността и алчните посегателства в днешните критични години, все пак успешно се разгръща дарителството. Материалният стимул е ценен, но много по-важно е духовното изначало, което подсмърча като сираче.

Трудно се финансира издаването на стойностни книги. Подпомагането от благородни предприемачи и бизнесмени е похвално, но не може да запълни истинската празнота в душевността на българина.

Малцина са и близките на творци, които поемат грижата за издаване на събраните им съчинения.

Такова родолюбиво духовно дело извърши д-р Румяна Маркова от Пловдив. Тя като акушер гинеколог е дала живот и е извела на белия свят стотици чеда на майка България. Отгледана в ученолюбиво семейство в Габрово, от родителите си наследява своето щедро сърце.

Създава щастливо семейство с журналиста и писател Марко Марков от Пловдив. Сякаш две духовни планини - Румяна от древния Хем и Марко с родителски корени от с. Петково в Родопите, са в обща прегръдка с родолюбието, сякаш между Рачо Ковача и Орфей. И изпращат свидно послание към света.

Румяна Маркова осигурява възможните благоприятни условия за творчество на своя любим съпруг. Закупува къща в с. Хвойна, където Марко спокойно да пише своите книги, та успешно да окръгли своето литературно дело.

Случва се обаче непредвидимото. В 2010-а година любимият й човек получава инсулт и повече не е в състояние да твори, нито да се погрижи за сътвореното. Именно тогава Румяна се застъпва за ново благородно дело.

Тя десет години събира, набира и пренася на електронен носител всичко сътворено от съпруга й. Събраното предлага за оглед на така компетентния филолог, поет и издател на електронното списание „Литературен свят” Георги Ангелов.

Той се заема с тази обемиста работа. Подрежда по хронология и жанр творбите и съставя цялостното издаване на събраните съчинения на Марков в десет тома.

Познавах талантливото перо на Марко Марков още от началните му прояви и на мене пък беше предложено да коментирам събраните му съчинения. Не можех да откажа и също свърших своето.

В продължение на няколко години десетте тома с поезия, белетристика, драматургия, преводи, литература за деца и публицистика стана реален факт.

Така тази благородна съпруга на Марко Марков овековечи създаденото духовно богатство от писателя.

Но не само това. Тези десет тома тя изпраща на културните центрове на 18 града и няколко читалища в страната. Подарява томовете също и на четящи и добри приятели на българското магично слово.

Д-р Румяна Маркова извършва необичайно духовно дело - писателят Марко Марков да има трайна следа в българското и световно литературно пространство.

Такова благородно дело е рядкост в нашите ширини. Затова, редом с Марко Марков, Румяна Маркова свива неръкотворния венец на истинското българско родолюбие.

Нека това общо дело да пребъде!