ТЕХНИЗИРАНИЯТ

Иван Коларов

ТЕХНИЗИРАНИЯТ

Цял следобед учи мрачен:
с пишеща машина пише,
включва автомат сметачен,
пред магнитофон въздиша.
Телевизор го приспива.
Радио го буди заран.
На урок с кола отива…
Идва с двойки натоварен.

1985 г.


ГЛУХОНЯМАТА КУКЛА

Блазе на твоята фамилия!
Изучи ти света от малка:
таз чантичка е от Бразилия,
от Стокхолм - златната писалка;
часовникът е чак от Рим,
а очилата от Екватора;
калпачето ти е от Крим,
кожухчето - от Улан Батор;
ботушките от Югославия,
от Ню Йорк - лъскавата шнола…
Е, уж си цяла география,
а пък не знаеш где е Вола!

1985 г.