СВЯТА ОКОЛЧИЦА!…

Цветан Илиев

***

Свята Околчица! Тя е звездата,
дето не гасне и в летния ден.
Тя осветява на всеки душата
и призовава на подвиг свещен.

Хиляди стъпки запомнил е кръста.
Хиляди клетви, слова и венци!
Колко в Апостоли сам е прекръстил,
колко ли пъти съзря подлеци!

Вярна Околчица! Тя е везната,
дето измерва при точност до грам
колко е българин всеки в душата,
колко е гордост и колко е срам.

2006 г.