ЦАРЕВЕЦ

Йордан Кушев

ЦАРЕВЕЦ

На този древен хълм свещен
легенди и балади спят -
достигнали до моя ден,
родили моя дух крилат.

И вечер ги разбуждам аз,
и слушам - озарен и горд,
че в най-горчивия си час
не падал българският род!


ЛОБНАТА СКАЛА

Като чело на великан
белее Лобната скала.
Изправя стройния си стан
и гледа - градове, села…

Напомня тя сега на нас -
на свои и на врагове:
изпусне ли предател глас,
оттук - при бездната ще спре.


БАЛДУИНОВАТА КУЛА

В Янтра ли годините изтичат,
вятър ли ги пръска като прах?
Но стои все кулата епично,
будила у враговете страх.

Горда, величава - дълго в нея
Балдуин лежал е окован…
И до днес народът песни пее
за мощта на вожда Калоян…