ГРУЗИНСКА ПЕСЕН

Булат Окуджава

превод: Иван Есенски

ГРУЗИНСКА ПЕСЕН

Едно гроздово семенце в топлата пръст ще зария,
ще целуна лозата, в която зрял грозд задимя,
ще извикам приятели, обич в сърцето ще скрия -
инак няма защо да живея на тая земя.

Съберете се, гости сърдечни, на вино и песен,
говорете открито и честно на глас у дома!
Ще измоля аз прошка и милост от царя небесен -
инак няма защо да живея на тая земя.

Ще запее за мен - цяла в алено - моята Дали,
ще сведа - в черно-бяло - пред нея глава занемял
и заслушан и тих, ще умра от любовни печали -
инак няма защо да живея на тая земя.

А щом кръглият залез притихне в ъглите квадратни,
нека тая картина пред мен пак изплува сама:
бивол син, бял орел и накрая - пъстървата златна…
инак няма защо да живея на тая земя.


ПРОЩАВАНЕ С ПОЛША

Нас свързва ни, Агнешка, съдба една и съща
в сбогуване и в прошка, в сълзи и в смехове.
Когато там над Краков тръбачът се завръща,
за сабята се хващам, щом пак ни позове.

Протритите костюми стоят на нас прилично
и плачат безутешно сестрите ни зад нас -
хармониката свири и тръгваме привично
за свободата в битка да влезем подир час.

Простете ми за всичко - за ранното ми „сбогом”,
за дългото мълчание, за късните слова!
Векът ни обещава единствено тревоги -
от тях, Агнешка, само ще ни боли глава.

Убит край Краков нявга, тръбачът и в момента
тръби с любов безмерна - сигналът му е чист.
Но с теб сега, Агнешка, сме абитуриенти
и нейде радиола наблизо свири туист.


ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ

Ваше благородие, госпожа Разлъка,
уж сме се сродили с теб, но това е мъка!
Скътай писъмцето с поздрав и привет -
без късмет в смъртта съм, в любовта - с късмет.

Ваше благородие, госпожа Чужбина,
жарко ме прегръщаш ти, но си нелюбима.
Не ме хващай с мрежи от разнежен лед -
без късмет в смъртта съм, в любовта - с късмет

Ваше благородие, госпожа Удача,
за един добра си ти, друг от тебе плаче.
За куршум в сърцето тук се чака ред -
без късмет в смъртта съм, в любовта - с късмет.

Ваше благородие, госпожа Победа,
значи тази песничка не ще е последна.
Бягай от кръвта ми, дяволе проклет!
Без късмет в смъртта съм, в любовта - с късмет.