ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР

Янаки Зибилянов

ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР

На нашите политици

И макар да беше ясно
цялото ви ЕГЕНЕ,
ние свикнахме със вас, но
със абсурдите ви - не.
Но след многото заблуда,
ще ви кажем с бодър глас:
вече свикваме с абсурда,
както свикнахме и с вас.


ЖАЛБА НА ЛЪЖАТА

Разбрах напълно истината
безутешно тъжна,
едва когато свършва
моят жизнен път:
хората и истината
могат да излъжат,
а ако ги хванат
пак мен ще обвинят.

Ето де се крие
дългата ми драма -
гледам как навсякъде
налагат моя стил:
казват всекидневно
истината само,
а откровено лъжат
на първи април.