СИНЪТ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Делчо Василев

Трудно е да се изрази с думи възторга, който изпитват всички българи при споменуване само името на легендарния апостол на българската свобода, синът на българската национална революция - Васил Левски.

А колко по-възвишен и по-чист е възторга у ония, които и по дух, по дело и по борба следват пътеките на неустрашимият бунтовник и революционер, организатор и разпоредител на цялата революционна мрежа в поробената ни бащиния?

Защото Левски е от ония исторически личности, които представляват цяла една героична епоха и сами са творци на тая епоха.

Можем ли ние да си представим бурната и метежна оная предосвободителна епоха без легендарната фигура на Левски, която дава стимул и смисъл на революционната народна борба?

Можем ли да си представим Левски, най-бурната личност на революционното време, в епоха като тая на романтичните рицарски борби или дори великите кръстоносни походи?

Наистина, Левски не е сам сред бурята на нашата национална революция - редом до него сияят светлите и героични образи на Ботйова и Каравелова, Раковски и Бенковски, но Левски е уникумът и универсалната личност на българската национална революция, той е еманацията на всички революционни сили на българския народ - той е и най-после единственият най-верен син на българската всенародна революция, защото той пръв и единствен постави това свето народно дело върху основите на истинската цялостна и системна борба за народното освобождение.

Ето къде е огромната и историческа заслуга на Левски в делото на нашето всенародно въстание и освобождение.

И днес, когато свободният български народ може свободно да отпразнува годишнината от смъртта на Васила Левски, - ние трябва да знаем истинската цена на неговия личен подвиг и истинското величие на неговото всенародно революционно дело.

——————–

сп. „Клас”, Хасково, 22 февруари 1945 г.