ЕПИГРАМНА ГИРЛЯНДА - 5

Иван Енчев

БРЮКСЕЛСКА БАХЧА

Там любовта е само лайков чай
сред всички други евротици. -
Когато става дума за парици,
то кой ли не отнема чужди пай.
Би рекъл нашият Отец Паисий:
О, неразумний…
Защо те глуми дяволска подмама?
Сирене безплатно нийде няма!


НЕДУХОВНОСТ

Българино,
хич недей се мръщи!
Държавата културата не жали. -
Книжарници големи
станаха заложни къщи,
а кината стари - бингозали.


РАННА СУТРИН

От всеки ъгъл ме посрещат
съседи,
в себе си забучени.
Аз никога не водя кученце,
което да похвалят вещо.


ОРИСИЯ

Двойно
спънах се в един и същи камък.
Рекох си:
„Днес няма да ми качват данък!”
А отнейде дяволито ми се дава:
„Трай си, коньо, за зеленичка
морава.”


АПТЕКА

Кретат старци белобради,
куцат дами - бивши млади.
Внасят душевадна лепта
на аптеката в бюджета…
Всеки плаща дял целебен -
доживотен данък хлебен!