БИОГРАФИЯ НА ИЛИЯ ИЛИЕВ

Елка Илиева,
съпруга на Илия Илиев

Илия Пенев Илиев е роден на 21.06.1950 г. в с. Спасово, обл. Стара Загора в семейството на Яна и Пеньо Илиев Вичев - внук на известния с певческото си творчество дядо Вичо Бончев.

Илия от малък е впечатлен от спомените, разказвани за самоукия певец и разказвач и в голяма степен това определя житейския му път в по-късните години.

Завършва основното си образование в училището в с. Спасово, където е уважаван от учителите за качествата, които притежава - скромност, трудолюбие, ученолюбивост. Продължава гимназиалното си образование в СОУ „П. К. Яворов” в гр. Чирпан.

След дипломирането си започва за кратко работа като апаратчик в АТЗ - гр. Стара Загора, но се завръща в с. Спасово и е назначен за библиотекар към читалището.

Работи упорито за обогатяване на библиотечния фонд, за изявите на самодейните колективи, за културното и просветно образование на селото. Междувременно завършва висшето си образование към Великотърновския университет - специалност българска филология.

Заради добрите му организаторски качества през 1976 г. е назначен за организатор към ОК на ДКМС, гр. Стара Загора. Същата година сключва брак и създава своето семейство, в което се ражда дъщеря му.

От 1978 до 31.12.1980 г. е главен редактор на вестник „Септемвриец” в Община Братя Даскалови. Отразява безпристрастно проблемите на Общината. Като репортер сам подготвя снимковия материал и отпечатването на вестника. Обичан и уважаван е от хората, с които работи.

От 1981 г. до 24.02.1993 г. е преместен и работи като редактор, а след това и главен редактор на вестник „Чирпанско дело”, гр. Чирпан. Във времето на прехода твърдо отстоява позициите си и отразява събитията честно и справеделиво. Приет е за член на Съюза на българските журналисти. Има публикации в централния и регионален печат.

От 1993 г. е уредник в къща музей „П. К. Яворов”, гр. Чирпан. Определя я като съдбовна работа и се отдава изцяло на проучване творческия и житейски път на Пейо Яворов, внушено му свише от Димитър Данаилов - изключително уважаващи се взаимно. Работи задълбочено и преоткрива за Чирпан и жителите му връзката им с Костадин Нунков и Гео Милев.

В последните две години от живота си работи в Етнографската музейна сбирка - с . Спасово и допринася за нейното обогатяване.

Почива на 09.12.2014 г.

16.07.2015 г.
с. Спасово