НАПРЕД КЪМ ОЩЕ ПО-НАЗАД

Иван Енчев

/Евро-български рап-пейзаж/

С демокрацията наша
сърбаме си вряща каша:
тук търгаш е до апаша,
там апаш е до търгаша.
Всички сме на европаша.
Evribari в ръкопаша! -
Давай, наште, на тараша!

Припев:
С демокрацията наша
сърбаме кипяща каша. -
Каша, каша - ама наша!
С демокрацията наша
сърбаме и еврокаша.
Каша, каша - люта каша!

На бостана няма стража.
Да забравим камуфлажа!
Кой не тачи авантажа?!
Да живей ажиотажа! -
Нека право да си кажем:
Всяка краска на пейзажа
все е мижи, да те лажем.

Припев:
/Гръмко до пресипване!/