ДЕНЯТ ХИКС

Красимир Власев

ДЕНЯТ ХИКС

този ден
не може да бъде предвиден
той е бъдеще което е настоящето утре
той е гаров перон обременен от очакване
и познание
разпростряно върху 1/4 от незнанието
или облак дал смисъл на небосвода
и понеже този ден не е на никого обещан
излишно е да мислиш
по-дълго от края на изречението


СОФИЯ

не очаквам нищо от този град
който наричаме столица
който има най-малко сто лица
и нито едно истинско
град прогонил от името си мъдростта
и от площад Славейков славеите