АВТОЕПИГРАМА

Фьодор Шаляпин

превод: Красимир Машев

В Милано съм - щраус в клетка.
(В Милано това са птици редки.)
Милано е в очакване и хаос:
да чуе песента на руски щраус.
Пея. Глъхнат звуците в стихия.
От гласа ми не чува се звук.
Тук дамите не са като в Русия:
нощни шапчици не хвърлят тук.