ЧЕТИРИСТИШИЯ

Ги дю Фор дьо Пибрак

превод: Красимир Машев

***

Денонощно чете, но разбраха -
напразно. Сякаш е лакомник:
всичко яде и мляска с език,
без полза от това за стомаха.

——————————

***

Трапезата не е за който е сит.
На бал не ходи от мъка убит.
На война - пръв страхливец и втори.
А в двореца - който истината говори.