КОЙТО Е ВГЛЪБЕН…

Пиер Гренгор

превод: Красимир Машев

***

Който е вглъбен за да види своя лик,
който го види - цената си знае за урок,
който я знае - към себе си е строг,
който към себе си е строг - е велик.