ВТОРА ПРИРОДА

Сергей Смирнов

превод: Красимир Машев

ВТОРА ПРИРОДА

На котката домът й
се запали
и Кучето при тази вест зажали:
- О, ужас! -
рече то трикратно. -
Съчувствам…
А
все пак
е… приятно!


„ДВОРЕЦЪТ НА МИРА”
(Историческа справка)

Дворец-играчка,
боже мили,
че истината за него е една:
в тринайста година
го построили.
В четирнайста -
започнала война.


ЗЪБ С АПЛОМБ

Причина
за апломба -
беше
вносната му
пломба.


СТАРАТА СКАЛА

Изправена
под Слънцето
е Скалата Старина.
За себе си
взела Топлина
и Светлина…
Но за сянката си
има мнение,
че помага да живее
на всяко растение.


СТАРИЯТ ХРЯН И РОЗАТА

Решил да се жени
прочутият
Стар Хрян
за млада Роза
от любов пиян.
Но
ако се вярва
на достоверния факт,
женатибата му
е завършила
с инфаркт.


ЯВНО РОДСТВО

Видял
Орангутанът
красавеца Хип
и, сияейки,
казал
на този тип:
- О, човече,
влез
в клетката и поседи -
да поговорим
за общите ни
прадеди.


АЗ - ОТ ПОЗИЦИЯ “АЗ”

Аз съм звезда!
Аз имам заслуги!
Аз съм свише одарен!…
Тук всички сте само
„и други”
в сравнение
с мен!


ОТВЕТЕН УДАР

- Охо, сеседе, за беля
кажи ми
кога побеля?
- Отговори ми, да си жив,
от кога си ти
плешив?


ФАКТ И ИЗВОД

Мъдрец
на Магарето
покара.
Но не помъдря
глуповатото
Магаре.
Оттук и извода
житейски скъп, -
че Мъдростта
не произлиза
от Зъб.


НА АВТОР НА ПЪРВА КНИГА

Нека
твоят първи опит
несполука да е, брате.
Подари ги
тези книги
на познати.

Подаръците ти за тях ще са
твоя истинска победа,
че на харизан кон
никой зъбите не гледа.


МИНИАТЮРЧИК-ХАЛТУРЧИК

Твоите творения чета,
от които лъха
на аванта.
А краткостта
е хубава
черта,
но…
щом е налице
таланта.