ЕПИГРАМИ

Иса Джебеджи

превод: Красимир Машев

ЛОЗУНГАР

Лозунги издигам за хляба:
индустрия или земеделие?!
Докато другите отидат на работа,
моята е в леглото за безделие.


ДОВЕРЯВАНЕ

По сила и да съм юначен -
не преминавам във атака:
гледам по всякакъв начин
борбата ми да се протака.


ГЛЕДНА ТОЧКА

Как ще различиш злото от доброто
и края от началото,
ако не погледнеш на окото
поне веднъж със бялото?!