ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ДЕЛО КЪМ РОДНОТО НИ ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Трендафил Василев

Писателят Георги Майоров е познат на българската четяща публика с многобройните си книги в различни жанрове - поезия, белетристика, публицистика, документалистика, литературна критика.

Син на Родопа, и той, като немалко творци от този край, черпи своите теми от миналото и сегашния живот на митичната планина.

В последните години той задържа перото си на литературната критика и издаде високостойностните заглавия: „Четвъртото измерение” - в две книги, и „Петото измерение” - книга първа. Сега на бял свят излиза и втора книга на „Петото измерение”.

По обхват на творческа територия, количеството имена и книги, времеви период - тези издания предизвикват внушително съпричастие със съвременната българска литература.

И това не е забавна разходка по заглавия и имена, а задълбочен прочит, вникване в творбата, търсене на идеята, смисъла и внушенията на автора.

И преминава не само през утвърдили се вече имена, но и през първите и вторите книги на начинаещи и токупристъпващи в литературното поле автори.

Главните му усилия са да открива и въздига творческия успех, да назове високо името на стойностната и полезна за читателите книга.

Утвърждава здравите корени на българските литературни традиции, на националния родолюбив дух, на високата художествена мярка.

А там, където трябва, посочва и подчертава творческата немощ, недомогванията до необходимото обществено значение на изданията. Езикът му е богат, образен, със специфичен изказ, сочен и пъстър.

Той има предпочитания към немалкото родопски автори, в произведенията на които задълбочено разчита най-тънките детайли и нюанси.

Немалко страници има за Орфей и орфизма, за Орфеевите Родопи, като не пропуска да представи постиженията на българските поети, които се родеят с песните на древнотракийския певец.

Основен поглед в критическите писания на автора е връзката между литература и общество. В анализа на всяка творба той търси да разчете целите, идеите, посланията на автора. И се стреми да очертае и поднесе възможното обществено въздействие както в позитивен, така и в критичен план.

Внушителното литературно критично дело на писателя Георги Майоров заема мястото си като исторически важна част от националния литературно-критически процес, от родното ни литературознание.

Достатъчно стойностно и значимо като на забележителните му предшественици.