ЛОВКИ УЛОВКИ

гатанки

Красимир Машев

ПОСЛЕДЕН СЕЗОН

Фучи и вие вятър леден
и да зъзнем дава тон,
а снежният човек е бледен
без кожух или балтон,
но търпи студа без стон,
защото, макар да е последен,
това му е любим сезон.
(Зимата)

——————————

ПРЕДВЕСТНИЦИ НА ПРОЛЕТТА

Сред раздрания кожух
на заснежените полянки,
весел звън и глас дочух
на бели като сняг камбанки,
всяка върху ствол зелен:
- Носим радостната вест,
че пролетта пристига днес
или най-късно вдругиден…
(Кокичетата)

——————————

ВИНАГИ ПЪРВА

Винаги пристига първа
от радост с грейнали зеници,
че ни предстои тепърва
да видим прелетните птици.
С цвят дърветата огъва
окичени и с мартеници.
Прелетните птици молят ни
да ги наричаме и пролетни.
(Пролетта)

——————————

ГОНЕНИЦА

Слънцето е като злато.
Радост и игри ни носи,
на много плодове богато.
И тичаме на воля боси
до късно вечер всеки ден,
да хванем хрема или тен.
(Лятото)

——————————

ГАТАНКА ОТ
БОСТАНСКО ПЛАШИЛО

Отвътре е червена, сочна и сладка,
а отвън - зелена или тъмносиня.
И бостанско плашило на тази загадка
ще отговори, че това е зряла …
(Диня)

——————————

РАДОСТ

Богата е и пребогата
на плодове и зеленчуци,
но млъква летният щурец.
Тогава радват се децата
от веселите бързи звуци
на училищен звънец.
И преди да е паднала слана
приготвяме си зимнина.
(Есента)

——————————

НЕВИДИМ ТОВАР

Обути и боси,
от всякакъв пол -
всеки го носи,
дори да е гол.
(Името си)

——————————

МУЗИКАЛНА ЗАДАЧА

Отговорът е много лесен,
че след всяка тяхна песен
тези осем пойни птици
не мърдат от петте си жици.
(Нотите и Петолинието)

——————————

ПОБОЙНИК

С него не се спори,
че има остри шпори
и с шпорите си пори…
Затуй при всяка свада
с тях и с клюн напада
И се познава по гласа.
И няма никаква коса,
но има на главата гребен,
който му е непотребен.
(Петелът)

——————————

СТРАХЛИВКА

Не само от палавите
Ванчо и Мимето
моментално бяга.
Сами проверете -
щом кажеш си името
и изчезва веднага.
(Тишината)

——————————

ЗОРКИ ПОМОЩНИЦИ

С приказки за чудеса
дядо радва ни душите,
щом сложи си ги на носа
закачени на ушите.
(Очилата)

——————————

НЕДОСТАТЪК

Работи с голям ефект.
Програмиран е. И честен.
Има изкуствен интелект.
Но няма грам естествен.
(Роботът)

——————————

ТРИКРАКО ЯРЕ

Трикрако яре
в зали, по баири
реве като магаре,
краката си вири
и ръченици свири.
Не е кавал, дудук…
Свирачът прави-струва
за да издава звук.
И често го надува.
(Гайдата)

——————————

ЩО ЗА ПТИЦА?

На гърба е с черен фрак.
Винаги с нагръдник бял.
Хапва рибка или рак,
след като е огладнял.
Като патица се клати
и като птиците нали
си крие рожбите крилати
във крайбрежните скали,
че в океана да поплува
да им налови храна.
Там живее и ловува
на северната му страна.
(Пингвинът)

——————————

ОРАЧ

Вдън гората се е скрил(о) -
там да си лекува раната.
Носът му служи и за рило:
с него вади си прехраната,
че сред дивите животни
от тях е най-добър орач.
Нощите му са все работни.
А през деня е бърз бегач.
Картофи вади, че и корени.
Крачката му е разчетена.
Ловците го гледат ококорени,
ако спасил(о) е свойта четина
в събота или в неделя
и бяга по-бързо от снаряд.
След него който и да стреля
ще е нахалост. И все от яд.
(Глиганът, Дивото прасе)

——————————

ОРАЧ С ВОДАЧ

Неуморният орач
винаги е със водач.
И денонощно оре
океан, река, море….
Заедно двамата орат,
когато имат дълъг път.
А след тях браздата
изчезва бързо във водата.
(Корабът, Катерът, Моторната лодка)

——————————

ПО СЕНОКОС

Разликата е голяма,
за смях на старо и на младо:
имам аз, а дядо - няма,
нямам аз, което е у дядо
и в ливадите по сенокос
уплашен бяга всеки кос.

Дядо в нашето селце
вече взел е във ръце
храна за нас в торбата
и каквото имам на главата,
а дядо няма - да е жив,
че той отдавна е плешив.
(Косата и Коса)

——————————

БУДИЛНИК

Звън се носи в моята спалня
от чукче и наковалня:
- Бим-бам-бим, бим-бам-бим…
Този звън ми е любим,
че с гласа си той ни кани
към реки и към балкани
да тръгваме. И стига сън.
Буди ни от сън със звън
от чукче вътре в наковалнята
да излезем вън от спалнята.
Ако някой се обърква -
има го над всяка църква.
(Камбаната)

——————————

ВАЖНА ПРОФЕСИЯ

На работа е с престилка бяла.
Не е лекар, нито пък дояч.
И не работи в млекоцентрала.
Наблюдава сложни уреди,
като гайгер-мюлеров брояч,
да сме спокойни, както и преди,
при гледане на филми или мач;
да е топло и супите да са горещи,
и да не си светим вечер със фенер
или вкъщи да седим на свещи.
Туй е….
(Атомният инженер)

——————————

ЧИСТНИЦА

Денонощно е във вира,
в морето и във океана,
дори се къпе в язовира,
както правят го мнозина.
И без въдица ще я хвана
единствено във магазина.
(Рибата)

——————————

ЩЕДРИТЕ ДЕБЕЛАНИ

В мазето тези дебелани
препасани са с пет колани.
И лозари, и винари,
скъпи гости, коледари,
без да чакат сто покани,
черпят те със пълни кани.
И празни да са, както лани,
те носят винаги колани.
(Бъчвите, Буретата)

——————————

ХУДОЖНИЦИ И БОЯДЖИИ

Малки са или големи
и с такива са перчеми.
Всичките са много леки
и може да ги вземе всеки
художник или бояджия,
с тях да прави чудни гледки
Кои са те - от вас не крия:
всички ги наричат…
(Четки)

——————————

ПОСЛУШЕН ВЪЛШЕБНИК

Силата му е грамадна.
Когато стаята е хладна,
по моя заповед в миг
студа прогонва със топлик.
Пак по заповед, без труд,
от топлината прави студ.
През лятото, че и през зимата
вкъщи той променя климата
с дистанционното у мен
от ден горещ на ден студен.
(Климатикът)

——————————

ПОКЛОННИК НА СЛЪНЦЕТО

Ако някой ме попита,
защо след слънчевата пита
по цял ден върти глава,
ще му кажа ей това:
природата му е такава,
че от светлина узрява
и в това му е вината,
че най-обича светлината
и непрекъснато я гълта.
Затуй главата му е жълта
и узрява без превземки,
после за да чоплим семки.
(Слънчогледът)

——————————

ПРИЯТЕЛ, НО И ВРАГ

Без този наш приятел
всеки лошо би изпатил.
Не е видим като дим
и на всеки е необходим
да е пресен, свеж и чист,
дори той да не е турист.
Но за рибите е страховит.
От него издъхва даже кит.
(Въздухът)

——————————

ЛОВКА УЛОВКА

Дръжка има всяка чаша
за топло мляко или чай -
все едно чужда или наша.
Но молят те сега познай
отляво ли е или отдясно
дръжката. От коя страна?
На всеки вече стана ясно:
пръв от всички ти позна.
(От външната)

——————————

ХИГИЕНИСТКА

За тази наша хигиенистка
дават ни съвети триста
как да ни стане много близка,
но стига само да е чиста.
Чист съм като празен лист,
че тя навсякъде ме лъсна.
Аз от нея станах чист,
а тя от мен е вече мръсна.
(Водата)

——————————

КОЙ КОЙ Е ?

Огнян срещна Пламен.
Кой от тях е изигран
не се разбра. И кой - измамен.
Пламен ли? Или Огнян?

Пламен уплашен се скри.
А от Огнян хвърчат искри.
(Огънят и Пламъкът)

——————————

ФОКУС

От коя дума, дете,
като махнеш само буква,
остава пак да се чете
също само буква?
(БукваР)

——————————

ГАТАНКА ЗА ДОСЕТЛИВИ

На вечеря и обяд
ако ви подгони глад,
кажете сега, умници,
само от кои паници
не може никой да яде?
Хайде, бързо, хайде де,
грабвайте лъжици!
(От празните)

——————————

МЕЧ

Иде отдалеч
един остър меч.
Небето разрязва,
когато се показва.
(Светкавицата)

——————————

СТРАННА РАБОТА

Когато са вързани -
вървят забързани,
бавно или тичешком.
А когато са отвързани
си седят в своя дом.
(Обувките)

——————————

ТРИМА В ЕДНО

На едно място седи и не шава,
другият яде и не спира,
третият все си тръгва тогава,
но никога не се завръща.
И тримата са на квартира
в апартамент или във къща.
(Печката, огънят, пушекът)

——————————

КУХНЕНСКИ ВЕЛИКАН

Не всеки се досеща
кое е това нещо,
за което влизане няма
нито с усилие,
нито с насилие
в тенджера най-голяма?
(Капакът на тенджерата)

——————————

СЕТИ СЕ ТИ

Досетете се бързо,
млади читатели,
кои са тези двама
приказни писатели,
даряващи радост,
красота и нежност
и са с име на тоалетна
принадлежност.
Ще се досетят
не един и двама -
името го има
в чантата на мама.
(Братя Грим)

——————————

ТРИМА БРАТОВЧЕДИ

Ти го пляскаш, щеш-не щеш,
макар и не ядовито,
а то ти дава после да ядеш
всичко във фурната скрито.
(Ситото, брашното, хлябът)

——————————

МЯСТО ЗА ПУШЕНЕ

Всред керемиди сам
на покрива се гуши,
за да може само там
лулата си да пуши.
(Коминът)

——————————

НЕВИЖДАНО ЧУДО

Срещу него, а не редом
заставам,
за да не го обиждам.
И става чудо - него гледам,
а само себе си виждам.
(Огледалото)

——————————

МУЗИКАЛЕН АЛАМИНУТ

Питайте пианото,
цигулката, фагота
и те ще ви отговорят веднага
коя е тази важна
музикална нота
дето и в яденото може
да се слага.
(Сол)

——————————

СНЯГ НА КЛЕЧКА

Той е мек и много бял,
сякаш в полето е валял
пухкав и полезен сняг
на децата мил и драг.
И момиче, и момче
щом топли дрехи облече
или си легне със усмивка
в чиста като сняг завивка -
ще се досети, току- виж,
без пречка
за името му на сладкиш
със много дълга клечка.
(Памукът)

——————————

ЛИКА-ПРИЛИКА

Той е със оранжев цвят
и на децата е познат
от етикетите на оранжада,
която пият със наслада.
Южен плод, за нас полезен,
напомня ни със всеки резен,
а и когато още си е цял,
за месеца над нас изгрял.
А месецът е като….
(Портокал)

——————————

БЯЛО СЛАДКО

Като сняг, като брашно
бяла е и разтворима,
но има качество едно,
което нямат. Тя го има.
И малкият сладкарски цех
работи със голям успех,
а във студени зимни дни
от нея чаят ни сладни.
Без нея никой не работи,
когато ще вари компоти,
че всеки бие на очи,
ако нещо му горчи…
Казано съвсем накратко
и тя е като бяло сладко.
(Захарта)

——————————

ДЕБЕЛАНИ

Зреят в лехата дебелани -
кръгли, къдрави, зелени…
Завити презглава с юргани
преди да дойде още зимата.
А на снимките да сме засмени -
всички казваме им името.
(Зелките, Зеле)

——————————

ЛЕСНИНА

С дългата опашка миша
тя цялата е във земята,
но и така ще я опиша:
перчема си в лехата мята
да може с него да я извади,
без усилие, болка, стон,
не само дядо белобради
и който няма тирбушон,
че по-лесно и от тапа
така се вади всяка…
(Ряпа)

——————————

ПЛАЧ БЕЗ БОЛКА

С пазарската мрежа
донесох задача:
до болка го режа,
а без болка аз плача…
(Лукът)

——————————

ИЗВЕСТНОСТ

С това са най-прочути -
малки са и много люти.
(Чушлетата)

——————————

В ДВА ЦВЯТА

И зелени, и червени -
за туршии и гозби са родени.
В градовете и в селата
слагат ги и във салата,
че дечица-веселушки
да похапнат сладки…
(Чушки)

——————————

БЯЛО БРАТСТВО

В бели ризи много братя -
един до друг в бяла палатка.
От миризмата им си патя
и за никого не е загадка
това, което ще загатна:
храна и подправка са трапезна,
но миризмата им не е полезна,
че за околните е неприятна.
(Скилидките на чесъна)

——————————

ГОРЕ - ДОЛУ

На великанския чекрък
децата се въртят в кръг:
горе - долу, долу - горе -
да ти се завие свят.
Но те се чувстват най-добре,
че не са във асансьора,
а и не може да се разбере
кой е отпред и кой - отзад.
(Виенското колело)

——————————

НАПРЕД-НАЗАД

За досетливото дете
е и загадка, и забава:
кой непрекъснато расте
и от растежа се смалява?
(Денят, Нощта, Месецът, Годината)

——————————

НЕУЛОВИМАТА

Това на нищо не прилича -
неуловима е и от удари не се бои:
ходи, подскача или тича,
а все на едно място стои.
(Сянката)

——————————

КУЛТУРНО ХРАНЕНЕ

Към всеки, който ни обеща
да не сърба, мляска, хруска:
кои са единствените две неща,
които не се ядат на закуска?
(Обядът и Вечерята)

——————————

БЕРИТБА

У нас работният народ
всяка есен лее пот
да подготвя зимнина -
туршии, лютеница, компот…
Каквото става за храна.
Не от всеки сладък плод
може да се свари компот.
Но може без да се лее пот
и без да се вари компот,
да се насладим на всеки плод,
щом навреме го берем
и хапнем пресни витамини,
че по-полезни са от крем.
И вече от няколко години
сме двама с дядо на бостана
да берем плод след плод.
И плод в бостана не остана,
макар да не стават за компот.
(Динята, Пъпешът)

——————————

ЖЪЛТУРКО

Само когато е узрял
изглежда много прежълтял.
Обаче всеки негов резен
за всички хора е полезен
и когато е съвсем зелен.
Да го знаете от мен.
Накратко бих ви го описал:
по характер той е кисел.
(Лимонът)

——————————

СПОРТИСТ И МУЗИКАНТ

В полето правят скок-подскок -
хем много дълъг, хем висок.
Единият - в екип зелен,
а другият - с черен фрак.
Кой спортува всеки ден
и кой денонощно свири в такт?
На всеки е голям талантът.
Спортистът кой е? И кой - музикантът?
(Скакалецът и Щурецът)

——————————

НЕИЗПЪЛНИМА МОЛБА

В календара погледни
и помоли баба или леля
да кажат три поредни дни,
без сряда, петък и неделя.
(Вчера, Днес, Утре)

——————————

ИНСТРУМЕНТ-ДИРИГЕНТ

Никой не може да го пипне и види,
но може да се чуе всеки момент
звукът на този невидим инструмент,
който може и много да се обиди,
ако някой друг му стане диригент.
(Човешкият глас)

——————————

ДОЛУ-ГОРЕ

Винаги Мазна Гана
на дъното е на тигана,
но всякога прави-струва
и най-отгоре все изплува.
(Мазнината, Олиото)

——————————

ДЪЛГУЧ

В градината зелен дългуч
прилича много на маркуч,
който винаги е прав,
макар да си е лук по нрав
с много кожи. Може би,
че никоя не го сърби.
И баба, дядо, мама, аз -
наричаме го всички…
(Праз)

——————————

ЗА ЗДРАВЕ

За нея каза баба Здравка,
че зеленчук е и подправка,
с листенца като малки длани.
Затуй в градината от лани
имаме леха заселена
с полезна за здравето ни…
(Целина)

——————————

ГОРЧИВА ХАПКА

В този обичан зеленчук
има вода, като в олук,
но това не ще рече,
че от него тя тече,
понеже
може с нож да се нареже.
И по-ясен за да бъда:
мека е и леко твърда.
Зелена се яде, че зряла
от никого не би се яла.
А необелена, кажи-речи,
тя може да ни загорчи.
(Краставицата)

——————————

ВЪЗДУХАР

Син, червен, жълт, зелен…
Различно той е оцветен
и с това е най-прочут,
че и лети, щом е надут.

Но служи често за поука,
на който много се надува:
каквото и да прави-струва
с гръм и трясък все се пука…
(Балонът)

——————————

БЕГЛЕЦ

За да се измия,
хващам го веднага,
а пък той самия
от водата бяга,
когато ми потрябва.
Не иска да се мие.
От мене отслабва.
(Сапунът)

——————————

РИБАР НА СУХО

На таван, в мазе, в колиба,
мрежа той плете до мрак.
Мислиш, че ще хване риба? -
Нито риба, нито рак.

Сред прахоляка там - апчхи! -
той с мрежата лови мухи.
(Паякът)

——————————

ЗАДАЧКА-ЗАКАЧКА

Щом много знаеш, драга како,
реши ми следната задачка:
кажи кое четирикрако
само не прави нито крачка.
(Столът, масата)

——————————

СКИЦА НА ХИТРИЦА

Като приятел тя е зрима.
Ту малка, ту голяма.
В слънчев ден край теб я има.
В мрачен - хич я няма.
(Сянката)

——————————

ЖЪЛТИЦИ В ПАНИЦИ

Жълти жълтици
в бели паници.
За да вземеш жълтиците -
чупиш паниците.
(Яйцата)

——————————

ЧАЙНИК
МНОГОЗНАЙНИК

Нашият чайник
е шегаджия многознайник:
- Я кажи ми - ме попита
със усмивка дяволита -
знаеш ли такова нещо
студено или пък горещо,
при което
майка се ражда от детето?

- Това възможно ли е, майко,
или е шега на многознайко?
(Водата, ледът, парата)