ЗА ДА ЖИВЕЕШ В ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА

Михаил Задорнов

превод: Красимир Георгиев

ЗА ДА ЖИВЕЕШ В ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА

За да живееш в цивилизована страна,
не е нужно да напускаш Русия.
Нито да правиш в нея революция.
Просто
не мърси,
не псувай,
спазвай правилата за движение по пътищата,
не давай подкупи,
не вземай подкупи,
не пий алкохол и не пуши,
не изменяй на любимия човек,
уважавай културата и учи историята на отечеството,
уважавай възрастните…
И сам няма да забележиш как ще се окажеш
в цивилизована държава.


ЧТОБЫ ЖИТЬ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ…

Чтобы жить в цивилизованной стране,
не надо уезжать из России.
Тем более, делать в ней революцию.
Просто
не мусори,
не матерись,
начни ездить по правилам на дорогах,
не давай взяток,
не бери взяток,
не пей алкоголь и не кури,
не изменяй Любимому Человеку,
уважай культуру и учи историю Отчизны,
уважай стариков…
И сам не заметишь, как окажешься
в цивилизованном государстве.