ПОДМИНАТ ЮБИЛЕЙ НА… ЦИВИЛИЗАЦИЯ

От дневника на писателя

Денчо Владимиров

На 30 декември 1922 година е създадена първата държава на нова цивилизация в човешката история.

В Болшой театър в Москва през този ден се събират пратеници от населението на една шеста от земната суша, за да основат СССР, първата държава на работниците и селяните, в която няма експлоатация на човек от човека, държава, изпратила първа човек в космоса.

Държава с над 120 националности, живели в мир и съзидание седемдесет и пет години, преживели заедно войни, блокади, тъмни заговори и интервенции.

Държава, в която се говореше и се пишеха книги, вестници и списания на 127 различни езици.

Държава, спасила света от фашистката чума, от мракобесието покорило десетки народи. Та, ако не бе тази първа държава на нова цивилизация, днес светът щеше да живее в хилядолетен райх, в който нямаше да има ни народи, ни столици, а само покорни роби.

А на статуя на жена на океанския кей вместо вдигнат факел в ръка щеше да се вее знаме с пречупен кръст и местните жители нямаше да се поздравяват с “Гут морнинг”, а със “Зиг хайл!”.

С този хитлеристки поздрав щяха да се поздравяват и на днешната територия на изпадналия в амнезия за събитията отпреди 80 години Европейски съюз…

Това щеше да се случи, ако не беше народът на държавата Съветски съюз, който прогони фашисткия звяр до бърлогата му в Берлин…

СССР, Държавата-цивилизация, стана на един век. И макар подло предадена от своята Пета колона, нахапана и разкъсана от глутницата вълци, обкръжили я още от първия й ден край люлката, логично е тя да има своя нова проекция в бъдещето. Защото нейната кауза за един по-справедлив свят е непобедена.

И Проекция ще има!

Не съм сам в тази прогноза.

Прогноза за това е дал още през 1949-та година и един много известен американец.

Известен не само с това, че е свирел изкусно на цигулка, а с това, че е гениален създател на научни теории: АЛБЕРТ АЙНЩАЙН!

И неговата теория и прогноза е: Бъдещето на света е в социализма!

Тоест - в Каузата на създадената преди век първа, измъкнала се от пелените на утопиите държава на работниците и селяните, дала основи на нова цивилизация градяща се на големите човешки ценности и справедливостта.