ОТКРИВАТЕЛКАТА НА ОГЪНЯ

Валентин Найденов

Първобитният човек страдаше за жената и детето. Аз го уверих, че ако срещна някъде по света неговата жена, непременно ще му се обадя.

Той ми повярва и в знак на благодарност ме заведе в своята пещера. Пещерата беше малка и ниска, с угаснал огън и два камъка.

- Моята жена - изпъшка човекът - обичаше да гледа пламъците на огъня.

- Ще се върне при теб - казах аз.

- Не вярвам.

- Моята жена беше нападната от един бухал. Ти поне имаш дете.

- И на вас ще се роди - вгледа се в загасналото огнище първобитният мъж и заби копието между нозете си.

- И аз се надявам. Твоята жена ще се върне.

- Тя избяга с един дивак - изскърца със зъби мъжът. - Ще ги убия…

От сводовете на малката пещера навремени капеха бистри и тежки капки.

Първобитният човек повдигна ръка към един сталактит и каза:

- Това е моят часовник.

От сталактита равномерно се отцеждаше капка след капка.

- Броя капките, стигнах до много - разпери той пръстите си.

Мисля, че няма смисъл да разказвам за този първобитен човек, защото Гергана каза, че си измислям. Първобитните хора отдавна са изчезнали и такава пещера няма.

Човек вярва в това, което иска, рекох аз и поканих на гости братовчеда на кроманьонеца.

За да не изплаша квартала, предвидливо занесох един мой костюм, бяла риза и обувки, които той облече без охота и с предубеждение. За всеки случай си взе каменния нож и пъхна два остри камъка в джобовете на сакото.

Когато го видя, Гергана каза:

- Ти си артист.

- Артист съм - съгласи се човекът.

- Видя ли - каза Гергана - той си призна, че е артист.

- Защото е възпитан.

- Възпитан съм - съгласи се първобитният човек, - иначе щях да го убия.

- Кой ще убиеш?

- Оня, с който жена ми избяга. Тя избяга с огъня.

- С кое? - не разбра мисълта му Гергана.

- Тя донесе огъня и после избяга с огъня и детето.

Ние показахме на този човек всички постижения на цивилизацията, които имахме в нашия дом. Показахме му и снимките на семейния албум. Той се държеше възпитано, сдържано и съвсем скромно. Отказа да вечеря като се извини, че не бил гладен. Не пожела да го изпратя, аз му казах, че може да запази за спомен костюма, бялата риза и обувките.

В знак на благодарност той ми подари каменния си нож. След една година се появи съобщение във вестниците за някакъв човек, забелязан от алпинистите.

Човекът се катерел по скалите, бил полугол, а след него се катерели малко момче и жена с дълги, черни коси и бяла мъжка риза. За съжаление алпинистът не успял да снима тези три същества.

През пролетта ни се роди дете. Гергана го кърмеше, приспиваше с песен детето, после ме уверяваше, че жената е откривателката на огъня.

- Помниш ли - докосва ме тя, - помниш ли твоя приятел. Той зъзнеше.

- А ти помниш ли оня ловец на светулки?

Така започна животът в моето семейство. Сега сме трима. Жена ми откри огъня. В това съм сигурен, защото вчера синът ни каза: „Мамо, пази огъня.”

Вчера бяхме на екскурзия в планината. Аз ги заведох в пещерата на моя първобитен приятел и запалих огъня. Да, така беше. После излязохме с момчето на лов.

Гергана гледаше пламъците на огъня, седнала на белия камък.

- Мамо, пази огъня - докоснах я аз.

Мислех си колко трудно е било на кроманьонеца в тази пещера.