АФОРИЗМИ

Живко Сотиров

АФОРИЗМИ

*
Хумористът е като пишещата машина - колкото повече го удрят, толкова повече пише.

*
„Човечеството се прощава с миналото си, смеейки се”…
…Хумористът се прощава с БЪДЕЩЕТО СИ, смеейки се.

——————————

ТРИ ТЕЛЕГРАМНИ РОМАНА

——————————

КНИЖОВЕН РОМАН

Книга.
Читател.
Читателят дреме над книгата
„като КОН над празни ясли”.

БЪЛГАРСКИ ЛЮБОВЕН РОМАН

Толкова е верен
на любовницата си
че не й изневерява
дори със собствената си
съпруга.

ДЕТСКИ ПИСАТЕЛ

(Почти автобиографичен роман)

Един сладкодумен,
плешивичък чичко
разказва на Децата,
че зад смокиновия лист
на Ева
има смокини.