АФОРИЗМИ МЕЖДУ ДВА ПАРЛАМЕНТА

Валентин Димитров

***
Разпуснаха парламента, депутатите са на свободна практика. Практика нямат, но поне са на свобода.

***
Депутатите се провалиха, засрамиха се и си посипаха главите с пепел… от бащиното огнище.

***
В парламента имаше пълно единомислие. Никой с никого не се разбра.

***
Липсата на парламент за два месеца е сериозен удар по пенсионния стаж на някои депутати.

***
Политиците ни се превърнаха в карикатури. Но без думи сме ние…

***
Служебното правителство има тежка задача - най-бързо да оправи положението… си.

***
За известно време имахме парламент и редовно правителство, но нещата бързо се нормализираха.

***
За търтеите в парламента и краткият мандат бе меден месец.

***
Служебното правителство трябва да служи на народа. И да прислужва на президента.

***
В парламента все има по някой „златен пръст”. За народа също имаше един пръст- среден.

***
Първата политическа сила е като първия сняг. Рано или късно се стопява!

***
Паднаха маските на депутатите! И те останаха по типичното си лицемерие…

***
Парламентът не успя да приеме поправките на закона на джунглата.

***
Хората от улиците искаха в парламента да се чуе техния глас. И депутатите говориха на уличен език!

***
Ако парламентът беше зоопарк, в него най-много щяха да са камилите. Непрекъснато се оплюваха.

***
Парламентът бе като Големия адронен колайдер - ускорител на елементарни политически частици…

***
Когато парламентът просъществува закратко, депутатите с тъга се сещат за сентенцията „Времето е пари.”

***
След всички избори депутатите започваха отначало. Затова не му се вижда края…