МЕЖДУ ДВАТА СВЯТА

Трендафил Василев

В памет на жена ми Таня

Отиде в по-добрия свят.
Афоризъм за мъртвия

В по-добър ли свят си там?… Пътеката по-лека
ли е от изминатата ни ръка в ръка пътека?

… Лумнала любов, легло с войнишко одеяло,
стая, маса и два стола - нашето начало.

Клетвен дълг зовеше ме - раздяла след раздяла.
Ти, сама, в очакване превръщаше се цяла.

Думите за връщане калявах в път и огън.
Думите за срещане ти топлеше в тревога.

В твойте скути нов живот несетно се изправи,
две пътеки нашата пътека продължават.

Повалени от беда, от болка или драма -
хванати един за друг, изправяхме се двама.

Спречквахме се, скарвахме се, и тъй накърнени
ден до два - завръщахме се самонаранени…

Там, при теб, и аз ще дойда, как ще ме посрещнеш?
- Ти!.. Пак сме двама! Тоя свят е по-човешки.

Или: - Връщаме се!… Войнишкото ни одеяло
пазиш!… Всичко, всичко с тебе почва отначало!

28.12.2022 г.