ПРЕДЧУВСТВИЕ

Людмил Симеонов

ПРЕДЧУВСТВИЕ

„Най-хубавото на смъртта
е туй, че идва ненадейно.”
Александър Геров

…А колко още ми остава,
не ми е съдено да знам.
Дали сега не догорява
свещицата ми в някой храм?

Ще съмне и без мен - навярно
в един неподозиран ден.
Приятелите ми прощално
ще пият по едно за мен.

И вместо с думи упокойни
(тъй както знам, че му е ред),
с по някой стих ще си припомнят
за мен - приятеля-поет.


РАЗМИСЪЛ ПО ПОВОД

Със всичко се свиква на този свят.
С тъгата.
С болката.
Със самотата.
С неизбежните загуби
и раздели.
Дори с мисълта за смъртта.
Единствено
с предателството на приятел
не мога да свикна.
Защото знам,
че ако днес му простя,
утре той пак ще ме предаде.


ПРОМИСЪЛ

Как искам да живея! Ала знам -
ще се прекъсне нишката накрая
и ще рече съдбата ми: „Дотам!”
А как съдбата си ще изиграеш?

А искам да живея! Всеки час
и всеки миг за нещо ми е даден -
да търся таен смисъл в него аз,
да не очаквам милост и пощада

и нищо в този свят да не спестя -
нито една тревога сърцееда,
мига щастлив със болка да платя,
със рани - всяка мъничка победа!