НОВО ИЗДАНИЕ НА „ИСТЕРИЯ БГ”

Лозан Такев

Мъртвият не ни е вече враг…
Само шепа чужди блудни синове
от екран дегероизират пак
българските вечни стихове…

Поетът долу! Интернет бушува.
Да живее и векува интернет!
А на мене всъщност ми се струва -
Сорос тук отново е зает…

Сорос доубива интелекта
с нови митове за героична смърт.
И нищожни хора като в секта,
знам, пред нищо няма да се спрат…

Просто е добре платена тази
никому ненужна тяхна страст
да посеят трайната омраза
с „Истерия БГ” на живо и на власт…

На живо и към мъртвите поети
посяга Сорос в нашия ефир.
Не се гаси, туй, знаем, що не свети.
Финални надписи за пошлия сеир…