ШЕКСПИР

Марин Сореску

Превод от румънски: Огнян Стамболиев

ШЕКСПИР

Шекспир създаде света за седем дни.
През Първия ден създаде Небето, планините,
бездните на душата.
През Втория – реките, моретата, океаните
и другите чувства.
Даде ги на Хамлет, Юлий Цезар, Антоний,
Клеопатра, Офелия,
на Отело и на другите.
Даде ги на техните потомци,
за да ги наследят за вечни времена.
През Третия ден събра всички земни хора –
откри им вкусовете:
на щастието и любовта, на отчаянието и
ревността,
на славата и тъй нататък,
докато всички вкусове се свършиха.
Тогава тук дойдоха някои закъснели индивиди.
Създателят ги погали по главите със съчувствие
и реши, че не остава нищо друго, освен да ги направи
литературни критици.
Даде им творбите си.
Четвъртия и Петия ден Шекспир посвети на смеха.
Разреши на клоуните да правят шеги –
изпрати ги при царете, императорите
и другите нещастници, за да се забавляват с тях.
През Шестия ден реши някои административни
проблеми:
пусна една буря
и научи Крал Лир
как да носи корона от слама.
Останаха и някои пропуски от това сътворение.
И Шекспир създаде Ричард Трети.
През Седмия ден се огледа наоколо, за да види
има ли още нещо да направи.
Директорите на театрите вече бяха облепили
земята с афиши –
Шекспир си помисли: след толкова труд
си струва и той да отиде на театър.
Но преди това – тъй като беше твърде уморен –
отиде за малко да умре.