АКВАНЕУМ

Трендафил Василев

АКВАНЕУМ

Прелива океанът…

Но няма ги дори акулите.

На дъното
почиват уморени самолети -
огромни риби среброперки.
Метални каски - водни костенурки -
лежат в безкрайна броеница.
Противогази плуват -
морски скорпиони.
Радиоактивни отпадъци
издигат острови коралови…

Прелива океанът…

Стърчат високо над водата
триумфални арки.

Липсва шествието -
под сводовете им да премине.


АМНЕЗИЯ

Какво се случва с теб, Човеко Божи!

Накъде си се запътил,
в друга земна твар ли ти ще се превръщаш,
та предизвикваш и тревожиш
Всемогъщия.

Той създал те е по своя воля.
Отмерил ти е
хапка, глътка,
хватка, стъпка,
рамо,
ръст…
И е сложил кръст!

Не забравяй,
че в него хляба е,
в него е и ножа.
И дръзнеш ли
да излезеш ти от свойта кожа,
удря те през пръстите…

С ръка, ударена през пръстите,
изписал си житейска мъдрост -
томове библейски книги.

Чети ги…