ДА БЪДЕ КАКВО?

Румен Стоянов

Подир турското робство/владичество/присъствие/съжителство българите създават Министерство на просвещението. По време на социализма го помня Министерство на народната просвета. Но стана Министерство на образованието.

Просвещение, просвета, коренът им е свет, от светлина, също както просвещавам, просветител/ка, просветителски. Всички те неотменимо препращат и към светия, светец, светица, светител, светителски, свещеник, свещеничество, свещенически, освещавам, освещаване, освещение.

Не знам каква е била обосновката, че просвета да бъде подменена с образование, обаче подозирам неприязън към светлина, душевна и духовна. Знам, че за всяко действие, в случая преименуване, има някаква причина, явна, разгласявана или скрита, потулвана, всеизвестно е, че нищо не става току така, от само себе си, винаги съществува някакъв подтик, видим или не.

Коя ще да е била истинската подбуда въпросното държавно учреждение да осъмне с инакво, до тогава чуждо му название? Мога само да предполагам. Някому ще да се е зловидела тая пряка препратка и необорима обвръзка с низа християнски понятия во главе со Свети Боже, Света Богородице и користно, лукаво е наумясал да я тихомълком прекъсне: образование идва от образ. А той не изхожда от омразните попщини, предпочетеното съществително значи външен вид, чиито равнозначия са лик, лице, изображение, облик, изглед.

Напомнянка: Стоян Михайловски съчинява дългото стихотворение „Кирил и Методий”, по-късно с благодарност наречено „Химн на българската просвета” и в него едва ли произволно, а много показателно четем: „Върви, народе възродени, / към светла бъднина върви; Напред, науката е слънце, / което във душите грей; Върви към мощната просвета!; О, минало незабравимо, / о, пресвещени старини!; Да, родината ни години / пресветли изживя; за все световната просвета/ тя бе неизчерпаем вир “.

Защо светли, пресветли, пресвещени, просвета, защо слънце, което е върховен източник на светлогрейност, защо не образ, образование? Случайност? Виж ми окото, особено едното. Кой би рекъл искрено, че образованието в душите грей?

Може ли с подобна възторженост да бъде възпято образованието? Защо не? Пак ли ей тъй, произволно? Изглежда някоя тъмна особа съвсем не ще да се (духовно, душевно) просветляваме, сякаш бухал, мрази светлината, предпочита овъншественост и чрез свое решение я в обществото пробута.

И как няма да го стори, щом самата Библия наричаме не инакояче, а Свето Писание? И още: в нея изрично пише: „Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя Бог, че светлината е добро нещо, и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината - нощ”(Бити e 1 :3 - 5 ).

Да, светлината е важнейшо творение Божие, а образът, образованието не. С коварната подмяна министерството узаконява своя отказ да просветителства, вместо да ратува за вътрешна светлина, то пробутва външна показност.

Светлината е изрично благословена от Всетвореца Вседържител, не образът и неговите производни образование, образованост, образован.