РОДОЛЮБИВА ПУБЛИЦИСТИЧНА КНИГА

Иван Д. Христов

„Сюжети от архивите” на Недялка Петрова е поредната й родолюбива и автентична книга. Тя съдържа девет художествено-документални очерка.

Авторката е познато име сред смолянските и пловдивските историци и архивисти. Недялка Петрова отдава повече от 40 години на музейното и архивно дело, от които 15 години като директор на Държавен архив Пловдив.

Плод на нейната активна изследователска дейност са четири книги в съавторство: „Чудото наречено първо пловдивско изложение”, „Книга за Пловдив”, „Васил Дечев. Документирана биография”, “Пловдивска архивна съкровищница” и четири авторски: „Първият летописец на Чепеларе. Поп Марин Караджов и неговото възрожденско дело”, „Хрониките на един успех . КЦМ 1961-2011 г.”, „Пловдивски граждански клуб” и „Сюжети от архивите”.

В новата си книга изследователката е събрала сюжетни разкази на базата на оригинални документи включващи личностни истории на хора допринесли за духовното ни и обществено развитие.

Историческите персонажи са свързани главно със средните Родопи. Това са поп Марин Караджов и поп Евстатий Янков от Чепеларе, Поп Ной Ангелов от Орехово и други, но има и от пловдивския регион - археологът Димитър Цончев и първата българка, направила два пъти околосветско пътешествие - Анка Ламбрева от Карлово.

Книгата се чете на един дъх, заради увлекателното и емоционално обагрено съдържание. Завидно е публицистичното умение на Недялка Петрова да свърже в едно неразделно цяло собствената си есеистична реч, съждения и лично отношение към персонажите, с документален разказ за тях.

Авторката споделя: „Това са своеобразни сюжети за по-малки или по-дълги исторически повествования, по истински случай. Всички те са автентични, преживени и записани, и това ги прави още по-ценни”.

„Сюжетите” са написани интригуващо, подкрепени с много факти и автентични документи.

Една от поуките на историята е, че големите събития имат своите регионални измерения. Изследователката успява да проследи чрез съдбата на своите герои, как големите събития - смяната на обществените строеве, войни, революции, както и големите научни открития влияят не само на обществено изявените личности, но и на обикновени хора и разкрива начинът им, по който те реагират на тези промени.

Книгата потвърждава факта, че архивното богатство съхранено и пазено в държавните архиви е неизчерпаем източник на документални свидетелства, на интересни и поучителни истории.

Те ни дават духовно съприкосновение със силни духом хора, притежаващи здрава ценностна система, калена в повратностите на времето.

Люде препатили, но успели да съхранят добротата и човечността в себе си, да натрупат житейска мъдрост, която да даряват на другите.

Най-силно въздействащи художествено-документалните очерци от книгата са: „Новомъченикът от Чепеларе”, „Невероятната съдба на Анка Ламбрева” , „Панагюрското златно съкровище и тъмните облаци над първия изследовател”.

Новите исторически проучвания, майсторската художествено - документална интерпретация на Недялка Петрова за събития и личности, макар и отдалечени по време, ги прави да звучат актуално и днес.

Интересен паралел в тази книга може да се направи чрез текстовете на двамата чепеларци - поп Марин Караджов и поп Евстатий Янков. Те вършат своята духовно - просветителска дейност в различни епохи.

Първият служи в църквата в условията на османското робство и гръкомания, но въпреки това успява, а другият без пряко чуждо владичество в близкото ни минало, става жертва на комунистическия атеизъм.

Духовното ни съприкосновение с тези личности - родолюбци и мъченици, ще ни направи по-добри и по-човечни, а нравствените послания, съдържащи се в текстовете на тази книга духовно ще ни пречистят и облагородят.

Книгата на Недялка Петрова „Сюжети от архивите” ни е особено необходима днес, за да не забравяме историческото си минало, да не гасне у нас родолюбивото пламъче на българи, да съхраним и опазим родовата си памет, да отстояваме и браним християнската вяра и добродетели.