ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ

Чрез г-н Денчо Владимиров

До Великата Фея от Н-ската гора

ВЪЗРАЖЕНИЕ
ОТ Г-ЦА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ

Уважаема госпожо,

Изразявам своето остро възражение и протест, защото при избора на цвета на водата, в която потапяте по сложилата се народна традиция девойчета като мен, Вие ме топнахте в златната вода.

В резултат на този акт аз наистина започнах да пускам по жълтица от устата си при всяко нейно отваряне за изявление пред медиите.

Но при котировките на златото на сегашния пазар и ниския му индекс спрямо твърдите валути, и при постоянната инфлация у нас и другите неблагоприятни икономически фактори, аз мога да водя само съвсем скромно съществувание и съм принудена да изглеждам красива с дрехи втора употреба от така щедрия към нас Запад.

Ето защо, уважаема госпожо Велика фея, аз моля да ме допуснете отново до Вашия магически СПА и УЕЛНЕС комплекс и да ме топнете отново във вълшебната ви водна единица - река.

Но този път, уважаема госпожо, настоявам да ме топнете своевременно не в даващата съвсем скромни възможности и перспективи з л а т н а в о д а, а в… МЪТНАТА ВОДА, от която днес в страната ми България има толкова много натопили се, които си живеят царски живот, а не бедстват като мен.

С девически поздрав, искрено Ваша:
ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ