„ВОДЕНИЧАРСКИ ПРИКАЗКИ” ОТ КАЛИНА МАЛИНА

Петър Динеков

„Воденичарски приказки” от Калина Малина. (издава „Азбука”)

Това са пет приказки за деца, разказани в стихове. Някои от тях, като „Цар Гъбан” например, са печатани в детските ни списания, но повечето излизат сега за пръв път.

Приказките са свързани външно и вътрешно и по такъв начин образуват една художествена цялост.

Затова се налага и тяхното издаване в отделен сборник.

Те се четат леко, разказани са увлекателно, обаче имат и едно друго качество, което рядко срещаме в нашата детска литература.

Те са искрени и оставят впечатление на нещо действително преживяно.

От тук и техният поетичен чар, който прави от тях едно истинско художествено четиво и за възрастни.

Най-хубава и най-поетична е приказката за Солничко, която вярваме, ще остане като една от най-ценните работи в българската детска литература.

Книгата е илюстрирана от художника Г. Атанасов.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 4, бр. 137, 10 януари 1932 г.