ДОБРАТА ДУМА СЕ ПОМНИ

Иван Д. Христов

Писателят, поетът и публицистът Иван Енчев в поредната си книга „Добрата дума” (Изд. „Българска книжница”, С. 2019) успешно се справя като литературен анализатор на новоизлезли книги с поезия и проза.

В антологичния сборник са включени актуални отзиви, размисли, бележки и други литературно-критични материали, свързани с нови книги от поетите: Атанас Капралов, Георги Ангелов, Ели Видева, Ивайло Балабанов, Йордан Атанасов, Таньо Клисуров, Трендафил Василев, Петър Василев, Иван Николов, писателите Иван Митев, Янко Добрев и други утвърдени автори, живеещи или родени в Южна България.

Нравственото кредо на автора е „Добрата дума между хората никога не бива да се спестява”. Иван Енчев потвърждава факта, че за написване на такова обзорно четиво, трябва освен литературна подготовка и творческо умение, но и много обич към живота, уважение, толерантност, благородство и зачитане на литературния труд на другия пишещ до теб.

Авторът, който умело редува в творчеството си поезия и проза, сега е в ролята на литературен критик и анализатор. Книгата „Добрата дума” е потвърждение, че Иван Енчев намира своето художествено превъплъщение в много литературни жанрове.

Литературният анализ е конкретен, компетентен и точен, направен през погледа на поет и писател, на когото не са чужди „мъките на словото” и стремежа за зрелост и значимост.

Книгата е конструирана в четири части, които са тематично свързани. В първите две авторът съумява да обхване част от многообразната палитра на съвременната литература.

Рецензиите му и литературно-критичните обзори се отличават със стегнатост, емоционалност и експресивност на израза. Те са четивни, обективни и искрени. Публицистично-естетичният почерк доближава някои от литературните оценки до критическото есе.

Иван Енчев отстоява своите морални категории и граждански позиции. Интерпретациите, анализите и тълкуванията на художествените текстове са актуални и компетентни.

Авторът умело подбира цитати, които разкриват най-точно художествения свят на твореца, за когото пише, неговата специфика и творчески натюрел. Разкрива същността на представените писатели както в творчески, така и в житейски план. Вниква в тяхната душевност и творческа нагласа.

Третата част на книгата съдържа спомени за писатели и поети, разговор с писателя Янко Добрев и есето „Скиталци в селението на творческия дух” за отишли си от този свят емблематични творци от Хасковския край.

В последната четвърта част на книгата са поместени три обзорни литературно-критични статии за творчеството на Иван Енчев от литературните критици Михаил Тошков, Никола Иванов и Петър Хаджинаков.

Книгата на Иван Енчев е наистина една „добра дума” за литературните творци, които живеят и творят далече от шумния столичен културен живот, но с творчеството си дават своя принос в съвременната българска литература.

——-
Из „Отгласи. Литературно-критични обзори, портрети, рецензии”. ИПК „Екобелан”, 2021