ИЗ „ИНТИМНИ РЕДОВЕ”

Константин Константинов

мозайка

*
Когато мнозина се смеят, винаги има един, който плаче.

*
Има много жени, които скърбят, че не са се родили мъже. Но едва ли ще има някъде мъж, който да жали, че не е жена.

*
Народ с робски инстинкти винаги търси своя господар, той се гърчи, и негодува, изнемогвайки под железните му пръсти. Но той си създава нов, ако изгуби стария.

*
Да осмива тълпата - е неблагодарната длъжност на великана духом.
Да разсмива тълпата - е орисаният дял на жалкия клоун.

*
В живота на един хуморист има най-малко хумористично.

——————————

в. „Българан”, г. 5, бр. 18, 21 февруари 1909 г. Публикувано под псевдонима Душечка.