ПОГЛЕДНИ В ОЧИТЕ СЛЪНЦЕТО…

Виолета Бончева

***
Погледни в очите слънцето,
ако можеш събери
лазурен наръч
и подари възторжен аромат
на някоя пробудена череша.

——————————

***
Ако не бях потъвала до дъното
на всичките ти погледи,
не бих могла да различа вкуса на сладко
и горчиво,
гравирани
по росното стебло
на вятъра.

——————————

***
Зелено вдишвам, хълмът е насреща коленичил,
а бялото на снеговете избуява
в камбанките на ситен цвят.

——————————

***
За мене чудото на птиците
е тяхното завръщане
напролет.

——————————

***
Зората всяка сутрин
се гмурка във морето да измие
короната си златна,
преди да покори света.

——————————

***
Накичен като младоженец
със зюмбюли
дворът,
извива хоровод около къщата,
понесен от пчелите.

——————————

***
По пътя Млечен
се прибират на разсъмване
стадата
от небесните поляни
и пътьом хрупат
от тревата,
наквасена
със звездно
мляко.