СПОМЕН

Александър Геров

в памет на Петър Ангелов

Той бе младеж, когато го разстреляха.
Гърмежите ехтяха във тунела.
„Стреляйте точно!” - устните прошепнаха.
И клюмна на гърди главата смела.

Убийците изтръпнаха. Такава
смърт героична те не бяха виждали.
Тя носи на света безсмъртна слава.
Младежите на нея са завиждали.

Сърцето му, прикътано в земята,
сега тупти със цялата вселена.
Такива като него свободата
донесоха красива и безценна.