СЪЛЗА

Димитър Милов

СЪЛЗА

На Иван Желев

И само споменът за рая
поддържа огъня ни жив.
Едно е времето в безкрая,
а друго е мигът щастлив.

Поетът този миг ще хване
и ще му вдъхне своя дух -
понесъл огън и страдание,
превърнат в зрение и слух:

ще види две ръце тревожни,
преплетени в любовен здрач -
едната с белега от гвоздей,
а другата - от зъл бръснач.

Ще чуе на тъгата стона,
с вика си ще го приглуши.
Ще пълни обичта си в стомна -
да пият жадните души…

Не си мислете, че на Бога
седи от дясната страна.
Седи до своята тревога,
облякъл чуждата вина.

Докрай той иска да остане
с човешката си доброта.
Поетът - тази вечна рана,
сълза в окото на смъртта…


КРЪГОВРАТ

На Пламен Киров

Ще дойдат пролетите, бухнали
от бели цветове и от надежда.
Ще питаш себе си:
- Да хукна ли,
към щастие ли този път извежда?

Навярно той те води в лятото,
което слънцето върти на пръста си.
Тогава, братко мой,
мечтателю,
ще разбереш, че сам си носиш кръста.

В голготата на късни есени
ще влезеш, както август ти загатна.
И славата,
с тъга примесена,
ще донесе и гвоздеите златни.

Разпънат ще очакваш свойте зими,
които идват с бялото причастие
и с две неща
несъвместими -
поет и щастие, поет и щастие…