СЪПРУЗИ

Христо Цанков-Дерижан

Свеж есенен ден, опиващ като тиха меланхолия. Из просторното поле, зад обраслото с трева предградие, той и тя - чужд съпруг и чужда съпруга. Те дълго се разхождаха, гълтаха свежия въздух, упоявани от безлюдната омая.

Той й каза много мили думи, тя му даде много целувки.

И така, неусетно, те стигнаха до последната трамвайна спирка пред предградието.

Тя изведнъж се сепна:

- Мъжът ми!… Слиза от трамвая!

И бързо се откъсна, уплашена и смутена, от ръката на приятеля си, който бързо възви зад току-що спрелия трамвай и веднага се качи на другия, който тръгваше за града.

Тя си отдъхна.

Не прекрачила и няколко крачки, тя се изправи пред мъжа си. Той беше бледен и заговори, объркан… В тоя далечен край на предградието - какво можеше той да измисли за свое оправдание?

Тя схвана всичко и доби кураж:

- Хванах ли те? Най-после!

Той изведнъж се изчерви и се оплете още повече:

- Аз ще ти обясня - почакай малко… да отдъхна - ще ти обясня… - казваше той и поглеждаше скришом наляво, където една дама, току-що слязла с него от трамвая, бързо завиваше в първата напречна улица.

Ето - скри се вече!

Той си отдъхна.

И започна спокойно:

- Знаеш ли, миличка - срам ме е да ти кажа…

- Кажи, кажи… - полюбопитства тя.

- Получих анонимно писмо, че ти ще имаш среща тук…

Тя побледня, но се овладя:

- И… повярва?

- Сега вече… не.

Тя съобрази хитро:

- Кой ли е тоя лош човек - навярно един и същ е писал и на двама ни?

- И на двама ни? - натърти той.

И, за да се прикрият един от друг, те и двамата громко се засмяха. После се хванаха под ръка и тръгнаха, обратно, по малката тревясала пътека.

От небето грееше топло, меко есенно слънце, а из въздуха се носеха леки, като коприна, паяжини - по-нежни от илюзията за човешкото щастие…

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 8, 6.11.1935 г.